Відділ відкритих гірничих робіт

Лабораторія управління вибухом і гірничої сейсміки

Завідувач лабораторії:

кандидат фізико-математичних наук

Здещиц Анастасія Валеріївна

Лабораторія геоінформаційних систем проєктування, планування та технології відкритих гірничих робіт.

Завідувач лабораторії:

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Козаріз Володимир Янкович

Відділ підземних гірничих робіт і геомеханіки

Лабораторія контролю й оцінки стану шахтних стволів

Завідувач лабораторії

Чепурний Володимир Іванович

Лабораторія підземної розробки рудних родовищ у складних гідрогеологічних умовах

Завідувач лабораторії:

Куліш Станіслав Андрійович

Лабораторія проєктування, планування та технології гірничих робіт і комплексів

Завідувач лабораторії:

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Омельченко Олександр Володимирович

Відділ геології та комплексного використання мінеральної сировини

Лабораторія рудничної геології та геолого-економічних досліджень.

Завідувач відділу:

кандидат геолого-мінералогічних наук

Грицай Олена Юріївна

Науково-технічний відділ

Старший науковий співробітник

Добровольська Зоя Степанівна

Відділ договірних робіт із забезпечення виконання  НДР

Завідувач відділу

Коваленко Лілія Григорівна

Виробничо-експлуатаційний відділ

Завідувач відділу

Бурисенко Сергій Семенович

Дільниця автомобільного транспорту

Начальник дільниці

Желтуха Олег Вікторович

Бухгалерія

Головний бухгалтер

Цвєла Людмила Іванівна