Міністерство освіти і науки України

Науково-дослідний гірничорудний інститут

Криворізький національний університет

Науково-дослідний гірничорудний інститут (НДГРІ)

Єдиний технологічний інститут в Україні з розробки та освоєння сучасних, високотехнологічних методів відкритого та підземного видобутку залізної руди. Забезпечує розвиток гірничої науки і техніки. Профільними напрямками діяльності є розробка безпечних і економічно – ефективних технологій ведення гірничих робіт. Співпраця з інститутом забезпечує підвищення продуктивності і конкурентоспроможності  гірничорудних підприємств завдяки комплексному вирішенню теоретичних і прикладних науково-технічних задач.

Відповідно до cпільного наказу Міністерства промислової політики України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №847/205 від 21.07.2011р. Науково-дослідний гірничорудний інститут (НДГРІ КНУ) має статус головного у гірничо-металургійній галузі з питань науково-технічного забезпечення розробки рудних родовищ корисних копалин підземним та відкритим способами.

Науково-дослідний гірничорудний інститут (НДГРІ)

Єдиний технологічний інститут в Україні з розробки та освоєння сучасних, високотехнологічних методів відкритого та підземного видобутку залізної руди. Забезпечує розвиток гірничої науки і техніки. Профільними напрямками діяльності є розробка безпечних і економічно – ефективних технологій ведення гірничих робіт. Співпраця з інститутом забезпечує підвищення продуктивності і конкурентоспроможності  гірничорудних підприємств завдяки комплексному вирішенню теоретичних і прикладних науково-технічних задач.

Спільний Наказ Міністерства промислової політики України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №847/205 від 21.07.2011р. Науково-дослідний гірничорудний інститут (НДГРІ КНУ) має статус головного у гірничо-металургійній галузі з питань науково-технічного забезпечення розробки рудних родовищ корисних копалин підземним та відкритим способами.

Про інститут

Науково-дослідний гірничорудний інститут – структурний підрозділ у складі ДВНЗ «Криворізький національний університет», створений шляхом приєднання Державного підприємства «Науково-дослідний гірничорудний інститут» до Криворізького національного університету згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 280 від 21 березня 2011 року.

Інститут займається вирішенням наукових, науково-практичних завдань з інтенсифікації та підвищення ефективності підготовки фахівців для гірничорудної промисловості та наукового супроводу діяльності гірничорудних підприємств, що сприяє постійному зростанню розвитку гірничорудних підприємств:

  • удосконалення технологічних процесів гірничого виробництва;
  • забезпечення повного використання виробничих потужностей та їх технічного переозброєння;
  • зниження екологічного тиску гірничорудних підприємств на довкілля;
  • здійсненню наукової, науково-технічної діяльності з проведення єдиної державної політики з питань видобутку залізняку, марганцевої руди, руд кольорових металів, нерудної сировини підземним та відкритим способами;
  • управління гірським тиском стійкості дамб водосховищ та шламосховищ, гірських ударів, зсув бортів кар’єрів та відвалів, буро вибухових робіт, наукового забезпечення реструктуризації гірничопромислового комплексу, оцінки технічного стану стовбурів шахт.

Інститут має статус головного у гірничо-металургійній галузі з питань науково-технічного забезпечення розробки рудних родовищ корисних копалин підземним та відкритим способами, стійкості гірничих виробок, шламосховищ, бортів кар’єрів та відвалів, згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства промислової політики України №847/205 від 21.07.2011 р.

Наші партнери

Контакти

Адреса:

50086, Україна, Дніпроопертровська обл., м. Кривий Ріг,

пр. Гагаріна, 57

Приймальна: тел./факс (056) 409-74-01

e-mail: nigri@cabletv.dp.ua, nigri@nigri.dp.ua