Основними видами діяльності інституту є:

Науково-дослідницька:

 • виконання науково-виробничої, видавничої, господарської роботи;
  здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
  реалізація програм з пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень для вирішення важливих завдань в гірничо-металургійній галузі;
  розробка конкурентоспроможних інноваційних технологій, проектів, технічних пристроїв і систем, а також їх впровадження у вітчизняне виробництво.

Зовні економічна:

 • забезпечення виходу на світовий ринок науково-технічної продукції, участь в реалізації міжнародних проектів і програм, науково-практичних конференціях, семінарах, виставках;
 • маркетингове, інформаційне та патентно-ліцензійне забезпечення наукової діяльності, стандартизація і метрологічне забезпечення науково-технічної продукції;
 • створення спільних з іноземними партнерами наукових, науково-дослідних та інших об’єднань для виконання вітчизняних та міжнародних програм.

Надання платних послуг згідно з чинним законодавством в гірничо-металургійній галузі.

 • Предметом діяльності інституту є:
 • дослідження і розробки в галузі природничих наук;
 • дослідження і розробки в галузі технічних наук;
 • дослідження кон’юнктури ринку та виявлення спільної думки;
 • діяльність у сфері інжинірингу (в т.ч. розробка і реалізація проектів в гірничо-металургійній галузі) і консалтинг;
 • діяльність у сфері геології та геологорозвідування;
 • технічні випробування та дослідження.

2021 рік

ДП ДПІ КРИВБАСПРОЕКТ

Проведення геофізичних вишукувальних робіт. Проведення оцінки стійкості порожнин і ціликів по результатах розрахунків і по уточненій інформації їх стану і положення з виконанням прогнозу можливих деформацій і аварійних ситуацій

ДП “Східний ГЗК”

Виконання інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності при проведенні вибухових робіт в умовах шахт  ДП «СхідГЗК»

Послуги з технічного огляду та випробовувань код ДК021:2015 -7163 (Послуги з інструментального обстеження елементів армування ствола “РЕ-6”).

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”

Регламентні роботи по інструментальній перевірці підйомних комплексів та армування шахтних стволів, інструментальним спостереженням за зрушенням гірничих порід та земної поверхні шахтоуправління  ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2021 році, Спеціальні інструментальні і геофізичні спостереження в межах шахтного поля шахтоуправління для оцінки геодинамічного стану породного масиву в районі селища Жуківка у 2021 році.

Геофізичні спостереження в межах шахтного поля шахтоуправління для оцінки геодинамічного стану породного масиву в районі основи виносимої автодороги «Техбаза-кладовище «Західне»
ПАТ ” АрселорМіттал Кривий Ріг

ПАТ “Єристівський ГЗК”

Інструментальне обстеження стану армування, кріплення, системи «підйомна посудина – армування» та комплексна оцінки безпеки експлуатації вертикального стовбура шахти «Дренажна» ГЦ»;
Комплексне інструментальне обстеження порушеної ділянки кріплення, закріпного простору та прилеглого породного масиву камери водовідливу шахти «Дренажна» ГЦ».

ПАТ “Криворізький ЗРК”

Інструментальне обстеження армування і кріплення вертикального ствола ш. Правда (ш. Родіна) длина 1542 м

Інструментальне обстеження армування і кріплення вертикального ствола ш. “Тернівська” длина 1605 м

Інструментальне обстеження армування і кріплення вертикального ствола ш. “Октябрська” длина 1163 м

«Визначення рівня сейсмічних коливань земної поверхні в гірничих відводах шахт «Тернівська» , «Гвардійська», «Октябрська», «Родіна» під час проведення  масових вибухів»

Розробка висновку щодо безпечного ведення робіт, експлуатації будівель, споруд та природних об’єктів, що знаходяться в зонах впливу від підземних гірничих робіт шахт «Тернівська»,  «Гвардійська», «Октябрська», «Родіна»

ПрАТ «Центральний ГЗК»

Моніторинг величин сейсмічних коливань і ударних повітряних хвиль при виконанні масових вибухів на кар’єрах №1, 3, 4  і шахти ім. Орджонікідзе

Інструментальні дослідження геодинамічного стану породного масиву в межах гірничого відводу шахти ім.. Орджонікідзе ПРАТ «ЦГЗК»

Проведення технічного огляду армування, кріплення і комплексна оцінка безпеки експлуатації стовбура «Побєда» шахти «Гігант-Глибока» ПРАТ «ЦГЗК».

ПрАТ “Запорізький ЗРК”

Дослідження проявів гірського тиску, проведення шахтних спостережень та вимірювання деформацій гірського масиву поблизу ведення очисних робіт в поверхах 740…840…940 м при відпрацюванні Південо-Білозірського родовища з закладанням виробленого простору

Вивчення та дослідження гірничотехнічних, геомеханічних і гідрогеологічних умов розробки  Південно-Білозірського та Переверзівського родовищ.  Аналіз та визначення ефективності комплексу спеціальних гірничотехнічних і дренажних робіт в зоні гідравлічного зв’язку між Бучацьким, Крейдовим водоносними горизонтами і водоносним горизонтом в кристалічних породах, а також в нестійких зонах рудовміщуючого  породного комплексу

Дослідження міцності закладки в залежності від кількості води в складі закладних сумішей для закладки вироблених просторів в умовах Запорізького залізорудного комбінату. Надання висновку на проведені порівняльні випробування міцності закладних сумішей з використанням гранульованих доміних шлаків ПАТ «Дніпровський  металургійний комбінат (м. Кам’янське) ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, ПАТ «Запоріжсталь»

ПрАТ “ПІВНГЗК”

Проведення сейсмічного моніторингу деструктивного впливу вибухових робіт на кар’єрах комбінату на будівлі та споруди, розташовані поблизу межі кар’єрів ПрАТ «Північний ГЗК».

ПрАТ “Полтавський ГЗК”

Інструментальне обстеження стану армування, кріплення, системи «підйомна посудина – армування» та комплексна оцінки безпеки експлуатації вертикального стовбура шахти «Дренажна» ГЦ»; – Комплексне інструментальне обстеження порушеної ділянки кріплення, закріпного простору та прилеглого породного масиву камери водовідливу шахти «Дренажна» ГЦ»

ПрАТ “СУХА БАЛКА”

Надання висновку про безпечну експлуатацію будівель, споруд та природних об’єктів, розташованих в зоні ведення гірничих робіт ПрАТ “СУХА БАЛКА” у 2021 році

ТОВ «ЦЕРН»

Послуги з озеленення території СЗЗ на площі 1 Га ПРАТ «ЦГЗК»

ТОВ ІЗ “РОДЕН”

Розроблено та укомплектовано спеціалізований сейсмореєстратор ЗІР-2 необхідним програмним забезпеченням, супроводжуючою документацією, а саме паспортом (технічним описом), інструкцією користувача, методикою вимірювань

ТОВ “РУДОМАЙН”

«Моніторинг величин сейсмічних коливань та ударних повітряних хвиль при виконанні масових вибухів на кар’єрі «Південний» у 2021 році

ТОВ “Українська гірничодобувна компанія”

Обгрунтування застосування загальної маси зарядів вибухових речовин на масовий вибух у кар’єрі «Північний» ТОВ «Українська гірничодобувна компанія» відповідно до технічних умов, станом на 31.12.2018 р.

Моніторинг величин сейсмічних коливань та ударних повітряних хвиль при виконанні масових вибухів на межі санітарно-захисної зони  кар’єру «Північний»