Основні напрямки науково-технічної діяльності інституту:

 • створення нових і вдосконалення існуючих технологій видобутку залізної руди, руд кольорових металів, рідкоземельних і дорогоцінних металів відкритим і підземним способами;
 • вибір раціональних рішень ведення гірських робіт, перспективних меж відпрацювання покладів відкритим способом з урахуванням кон’юнктури світового ринку;
 • розробка методів видобутку марганцевих руд, вогнетривких і флюсових матеріалів та іншої нерудної сировини;
 • комплексне використання мінеральної сировини з метою диверсифікації виробництва;
 • дослідження і розробка методів відпрацювання техногенних родовищ;
 • створення методів управління гірським тиском, гірськими ударами, зміщенням гірських порід, стійкості гірничих виробок, бортів кар’єрів і відвалів;
 • проведення комплексу досліджень по геології і гідрогеології, фізики гірських порід і маркшейдерських робіт на рудниках, геолого-економічна переоцінка родовищ залізних руд;
 • створення методів і технології осушення родовищ і захист рудних масивів від вторинного обводнення;
 • розробка методів захисту навколишнього середовища від техногенного тиску гірничих підприємств;
 • розробка методів рекультивації землі, яка постраждала від гірничих робіт;
 • оцінка технічного стану стовбурів шахт і гірничих виробок на кар’єрах;
 • аерологія та екологія глибоких кар’єрів;
 • моніторинг сейсмічного впливу від виробничої діяльності гірничорудних підприємств на навколишнє середовище, моніторинг рівня сейсмічних коливань і дії ударних повітряних хвиль при масових вибухах на кар’єрах і шахтах;
 • моніторинг негативного впливу господарської діяльності залізорудних підприємств на навколишнє середовище;
 • техніко-економічні та кон’юктурние дослідження діяльності гірничорудних підприємств України, моніторинг та аналіз ринкової ситуації на внутрішньому і зовнішньому ринках залізної руди;
 • проведення маркетингових досліджень ринків збуту продукції гірничорудних підприємств;
 • розробка питань стратегії розвитку підприємств ГМК і оцінка ризиків її невиконання;
 • проектний супровід науково-дослідних робіт, управління проектами;
 • удосконалення та оптимізація технологій видобутку, переробки і збагачення корисних копалин;
 • експертиза патентних матеріалів;
 • координація наукових і проектних робіт в галузі гірничої справи в Україні.