Науково-дослідний гірничорудний інститут

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні технології розробки рудних родовищ».


Напрями:

  • ресурсозбереження на гірничих підприємствах;
  • розробка ефективних та екологічно чистих технологій освоєння природних та техногенних родовищ корисних копалин, комплексне освоєння надр та вторинних ресурсів;
  • прогноз та управління геомеханічними процесами при видобутку руд на шахтах та кар’єрах;
  • розробка геоінформаційних та автоматизованих систем контролю та  управління на кар’єрах і шахтах;
  • математичне моделювання, планування та проектування гірничих робіт;
  • механізація, автоматизація та роботизація підземних та відкритих гірничих робіт;
  • розробка та створення методів руйнування гірського масиву, нових вибухових речовин та способів їх виготовлення, засобів механізації вибухових робіт, моніторинг сейсмічних коливань та їх вплив на навколишнє природне середовище;
  • економіко-екологічні наслідки техногенного навантаження від гірничих робіт.