Науково-дослідний гірничорудний інститут

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні технології розробки рудних родовищ». 

 

Напрями:

  • розробка ефективних та екологічно чистих технологій освоєння природних та техногенних родовищ корисних копалин, комплексне освоєння надр та вторинних ресурсів;
  • розробка та створення методів руйнування гірського масиву, нових вибухових речовин та способів їх виготовлення, засобів механізації вибухових робіт, моніторинг сейсмічних коливань та їх впливів на навколишнє природне середовище;
  • прогноз та управління геомеханічними процесами видобутку руд на шахтах та кар’єрах;
  • процеси енерго- та ресурсозбереження на гірничих підприємствах;
  • розробка автоматизованих систем управління технологічними процесами на кар’єрах, планування та проектування гірничих робіт;
  • механізація, автоматизація та роботизація підземних та відкритих гірничих робіт;
  • економіко-екологічні аспекти впровадження новітніх технологій розробки рудних родовищ.