Науково-дослідний гірничорудний інститут

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Міжнародна науково-технічна конференція «Геомеханічні аспекти та екологічні наслідки відпрацювання рудних покладів».


Напрями:

  • дослідження природних і техногенних факторів виникнення надзвичайних ситуацій, зсувних, обвальних та сейсмічних процесів;
  • прогресивні технології гірничих робіт та  розробка напрямів розвитку відкритих і підземних робіт в регіонах, з метою мінімізації їх негативного впливу на навколишнє природне середовище;
  • активізація геотектонічних, гідрогеологічних та інших природних процесів при проведені гірничих робіт;
  • моніторинг сейсмічних коливань та розробка методів зниження впливу вибухових робіт на навколишнє середовище;
  • прогноз та управління геомеханічними процесами при видобутку руд на шахтах та кар’єрах;
  • розробка геоінформаційних та автоматизованих систем контролю та  управління на кар’єрах і шахтах;
  • економіко-екологічні наслідки техногенного навантаження від гірничих робіт.