Науково-дослідний гірничорудний інститут

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК».


Напрями:

 • розробка ефективних та екологічно чистих технологій розробки природних та техногенних родовищ корисних копалин, комплексне освоєння надр та вторинних ресурсів;
 • розробка та впровадження сучасних технологій руйнування гірського масиву, моніторинг сейсмічних коливань та їх впливу на навколишнє природне середовище;
 • процеси ресурсозбереження на гірничих підприємствах;
 • прогноз та управління геомеханічним станом масивів порід при видобутку руд на шахтах та кар’єрах;
 • математичне моделювання, розробка геоінформаційних систем управління технологічними процесами на гірничих підприємствах Кривбасу, планування та проектування гірничих робіт;
 • оцінка та прогноз еколого-економічних наслідків гірничопромислового виробництва;
 • оцінка та прогноз гідрогеологічного та гідрологічного стану Кривбасу, еколого-економічна доцільність та технології утилізації високомініралізованих шахтних та кар’єрних вод;
 • екологічні проблеми землекористування, природоохоронні та меліоративні заходи в регіонах інтенсивного техногенного впливу;
 • проблеми і методи рекультивації техногенно порушених земель і водних об’єктів;
 • моніторингові дослідження екологічного стану;
 • структурно-функціональні зміни в техногенних екосистемах.