Науково-дослідний гірничорудний інститут

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Науково-дослідний гірничорудний інститут – структурний підрозділ у складі ДВНЗ «Криворізький національний університет», створений шляхом приєднання Державного підприємства «Науково-дослідний гірничорудний інститут» до Криворізького національного університету згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 280 від 21 березня 2011 року.

     Інститут займається вирішенням наукових, науково-практичних завдань з інтенсифікації й підвищення ефективності підготовки фахівців для гірничорудної промисловості й наукового супроводу діяльності гірничорудних підприємств, що сприяють постійному росту розвитку гірничорудних підприємств; удосконаленню технологічних процесів гірничого виробництва; забезпеченню повного використання виробничих потужностей та їх технічному переозброєнню; зниженню екологічного тиску гірничорудних підприємств на навколишнє середовище; здійсненню наукової, науково-технічної діяльності з проведення єдиної державної політики з питань видобутку залізної, марганцевої руди, руд кольорових і рідкоземельних металів, нерудної сировини підземним і відкритим способами; керування гірським тиском, стійкості дамб водоймищ і шламосховищ, гірських ударів, зрушення бортів кар’єрів і відвалів, буро вибухових робіт, наукового забезпечення реструктуризації гірничопромислового комплексу, оцінки технічного стану стволів шахт. 

     Інститут має статус головного у гірничо-металургійній галузі з питань науково-технічного забезпечення розробки рудних родовищ корисних копалин підземним та відкритим способами, стійкості гірничих виробок, шламосховищ, бортів кар’єрів та відвалів, згідно наказу  Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та спорту  України  та Міністерства промислової політики  України  №847/205  від  21.07.2011 р.