Науково-дослідний гірничорудний інститут

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Основні напрями науково-технічної діяльності інституту:

 

 • створення нових і удосконалення існуючих технологій видобутку залізної руди, руд кольорових металів, рідкоземельних і дорогоцінних металів відкритим і підземним способами;
 • вибір раціональних рішень ведення гірничих робіт, перспективних границь відробки покладів відкритим способом з урахуванням кон’юктури світового ринку;
 • розробка методів видобутку марганцевих руд, вогнетривких і флюсових матеріалів та іншої нерудної сировини;
 • комплексне використання мінеральної сировини з метою диверсифікації виробництва;
 • дослідження та розробка методів відпрацювання техногенних родовищ;
 • створення методів керування гірничим тиском, гірничими ударами, зсувом гірських порід, тривкості гірничих виробок, бортів кар’єрів і відвалів;
 • проведення комплексу досліджень з геології та гідрогеології, фізики гірських порід і маркшейдерських робіт на рудниках, геолого-економічна переоцінка родовищ залізних руд;
 • створення методів і технології осушення родовищ і захист рудних масивів від вторинного обводнення;
 • розробка методів захисту довкілля від техногенного тиску гірничих підприємств;
 • розробка методів рекультивації землі, що зазнала шкоди від гірничих робіт;
 • оцінка технічного стану стволів шахт та гірничих виробок на кар’єрах;
 • аерологія та екологія глибоких кар’єрів;
 • моніторинг сейсмічного впливу від виробничої діяльності гірничорудних підприємств на навколишнє середовище, моніторинг рівня сейсмічних коливань та дії ударних повітряних хвиль при масових вибухах на кар’єрах і шахтах;
 • моніторинг негативного впливу господарської діяльності залізорудних підприємств на навколишнє середовище;
 • техніко-економічні та кон’юктурні дослідження діяльності гірничорудних підприємств України, моніторинг та аналіз ринкової ситуації на внутрішньому та зовнішньому ринках залізної руди;
 • проведення маркетингових досліджень ринків збуту продукції гірничорудних підприємств;
 • розробка питань стратегії розвитку підприємств ГМК та оцінка ризиків її невиконання;
 • проектний супровід науково-дослідних робіт, управління проектами;
 • удосконалення та оптимізація технологій видобутку, переробки та  збагачення корисних копалин;
 • експертиза патентних матеріалів;
 • координація наукових і проектних робіт в галузі гірничої справи в Україні.