Науково-дослідний гірничорудний інститут

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Основними видами діяльності інституту є:

Науково-дослідна:

 • виконання науково-виробничої, видавницької, господарської роботи;
 • здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень;
 • реалізація програм за пріоритетними напрямами фундаментальних і прикладних наукових досліджень для розв'язання важливих завдань в гірничо-металургійній галузі;
 • розробка конкурентостпроможних інноваційних технологій, проектів, технічних пристроїв і систем та їх впровадження у вітчизняне виробництво. 

Зовнішньо економічна:

 • забезпечення виходу на світовий ринок науково-технічної продукції, участь у реалізації міжнародних проектів і програм, науково-практичних конференціях, семінарах, виставках;
 • маркетингове, інформаційне та патентно-ліцензійне забезпечення наукової діяльності, стандартизація та метрологічне забезпечення науково-технічної продукції;
 • створення спільних з іноземними партнерами наукових, науково-дослідних та інших об'єднань для виконання вітчизняних та міжнародних програм.

Надання платних послуг згідно чинного законодавства в гірничо-металургійній галузі.

Предметом діяльності інституту є:

 • дослідження і розробки в галузі природничих наук;
 • дослідження і розробки в галузі технічних наук;
 • дослідження кон’юктури ринку та виявлення спільної думки;
 • діяльність у сфері інжинірингу (в т.ч. розробка і реалізація проектів у галузі гірництва) та консалтинг;
 • діяльність у сфері геології та геологорозвідування;
 • технічні випробування та дослідження.