Науково-дослідний гірничорудний інститут

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ "Криворізький національний університет"

єдиний технологічний інститут в Україні з розробки та освоєння методів відкритого і підземного видобутку рудної сировини. Займається розробкою безпечних технологій ведення гірничих робіт, забезпечує розвиток гірничої науки і техніки видобутку сировини, підвищення конкурентоспроможності продукції гірничорудних підприємств та енергозбереження, комплексне рішення теоретичних і прикладних науково-технічних завдань гірничорудного виробництва.

Рішенням Колегії Мінпромполітики України та наказу Міністра освіти і науки України інститут визначено головним в галузі з питань науково-технічного забезпечення за напрямками:

  • Розробка рудних родовищ корисних копалин підземним і відкритим способами.

  • Стійкість гірських виробок, шламосховищ, бортів кар'єрів і відвалів, управління гірським тиском, гірські удари. 

Науково-дослідний гірничорудний інститут

(НДГРІ ДВНЗ «КНУ») -